Thực hành câu vị ngữ tính từ trong tiếng Trung

Đối với một người mới bắt đầu học tiếng Trung thì để học tốt ngữ pháp đầu tiên các bạn phải nắm vững lý thuyết cũng như cấu trúc mẫu câu, sau đó là thực hành liên tục để thành thạo ngữ pháp tiếng Trung. Câu vị ngữ tính từ trong tiếng Trung cũng là một trong những loại câu căn bản trong ngữ pháp tiếng Trung. Hãy cùng bắt đầu bài thực hành tiếng Trung nhé!

Câu vị ngữ tính từ trong tiếng Trung

- Câu vị ngữ tính từ là câu có tính từ làm vị ngữ. Câu vị ngữ tính từ biểu thị tính chất, trạng thái của sự vật, hiện tượng.

- Câu vị ngữ tính từ thường đi kèm với các phó từ chỉ mức độ.

- Hình thức phủ định: 不 + Tính từ

Thực hành câu vị ngữ tính từ trong tiếng Trung

Bài tập: Hoàn thành hội thoại

(1)  A:你忙吗?

B:....................................................................,你呢?

A:...................................................................................。

(2)  A:今天你高兴吗?

B:....................................................................,你呢?

A:...................................................................................。

(3)  A:.................................................................................?

B:天气热了。

(4)  A:.................................................................................?

B:这本汉语书很便宜。

(5)  A:你的箱子重不重?

B:...................................................................................。

(6)  A:哪间房间大?

B:...................................................................................。

(7)  A:你学习好不好?

B:...................................................................................。

(8)  A:你的车新不新?

B:...................................................................................。

(8)  A:你的中文书多不多?

B:...................................................................................。

(10)A:你的学校大不大?

            B:...................................................................................。

Đáp án:

(1)  A:你忙吗?

B:我不忙,你呢?

A:我也不忙。

(2)  A:今天你高兴吗?

B:我很高兴,你呢?

A:我也很高兴。

(3)  A:今天天气怎么样?

B:天气热了。

(4)  A:这本汉语书便宜吗?

B:这本汉语书很便宜。

(5)  A:你的箱子重不重?

B:我的箱子不太重。

(6)  A:哪间房间大?

B:这间大。

(7)  A:你学习好不好?

B:你学习很好。

(8)  A:你的车新不新?

B:我的车不新。

(8)  A:你的中文书多不多?

B:我的中文书很多。

(10)A:你的学校大不大?

            B:我的学校不大。

Hi vọng với bài thực hành câu vị ngữ tính từ trong tiếng Trung sẽ giúp các bạn có thêm một số kiến thức về tiếng Trung. Các bạn chỉ cần luyện tập thật nhiều để thành thạo và nắm vững ngữ pháp thì việc học tiếng Trung sẽ trở nên thật dễ dàng. Chúc các bạn sẽ học tập thật hiệu quả.

Tags: Thực hành câu vị ngữ tính từ trong tiếng Trung, câu vị ngữ tính từ trong tiếng Trung, thực hành tiếng Trung, ngữ pháp tiếng Trung, học tiếng Trung, ngữ pháp câu vị ngữ tính từ trong tiếng Trung

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Thực hành câu vị ngữ chủ vị trong tiếng Trung
Thực hành câu vị ngữ chủ vị trong tiếng Trung

Với mục đích giúp các bạn học hiểu rõ hơn về câu vị ngữ danh từ, Phuong Nam Education sẽ giúp các bạn phân tích và thực hành ngữ pháp câu vị ngữ...

Thực hành câu vị ngữ danh từ trong tiếng Trung
Thực hành câu vị ngữ danh từ trong tiếng Trung

Với mục đích giúp các bạn học hiểu rõ hơn về câu vị ngữ danh từ, Phuong Nam Education sẽ giúp các bạn phân tích và thực hành ngữ pháp câu vị ngữ...

Thực hành câu vị ngữ động từ trong tiếng Trung
Thực hành câu vị ngữ động từ trong tiếng Trung

Nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về câu vị ngữ động từ trong tiếng Trung, Phuong Nam Education gửi đến các bạn bài thực hành câu vị ngữ động từ trong...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat