Học phí

HỌC PHÍ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC

HP ƯU ĐÃI
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)

THƯỜNG
36 giờ -  8 tuần, 3 buổi/tuần ; 1,5h/buổi

Sơ cấp 1

2,500,000

2,250,000 2,000,000
Sơ cấp 2

2,500,000

2,250,000 2,000,000
Sơ cấp 3 2,500,000

2,250,000

2,000,000

Sơ cấp 4

2,500,000 2,250,000 2,000,000

HỌC PHÍ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC

HP ƯU ĐÃI 
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)

THƯỜNG
36 giờ -  8 tuần, 3 buổi/tuần ; 1,5h/buổi

Trung cấp 1

2,800,000

2,520,000 2,240,000
Trung cấp 2

2,800,000

2,520,000 2,240,000
Trung cấp 3 2,800,000

2,520,000

2,240,000

Trung cấp 4

2,800,000 2,520,000 2,240,000

HỌC PHÍ TRÌNH ĐỘ CAO CẤP

TRÌNH ĐỘ HỌC PHÍ GỐC

HP ƯU ĐÃI 
OFFLINE (-10%)

HP ƯU ĐÃI
ONLINE (-20%)

THƯỜNG
36 giờ -  8 tuần, 3 buổi/tuần ; 1,5h/buổi

Cao cấp 1

3,500,000 3,150,000 2,800,000

Cao cấp 2

3,500,000 3,150,000 2,800,000

Cao cấp 3

3,500,000 3,150,000 2,800,000

Cao cấp 4

3,500,000 3,150,000 2,800,000

Để nhận học phí và ưu đãi cho các khóa học: Giao tiếp - Du lịch, Học Online, Học với Giáo viên nước ngoài, Học 1 kèm 1, vui lòng liên hệ trực tiếp Hotline: 1900 7060 để được tư vấn chi tiết.

Ưu đãi khi đăng ký trước khai giảng 10 ngày:
Giáo trình và tài liệu miễn phí trong suốt quá trình học. 

- Khóa offline: Giảm 10% học phí
- Khóa online: Giảm 20% học phí

Giảm thêm 5% khi đăng ký combo 2 khóa học
Giảm thêm 5% khi đăng ký nhóm từ 3 người

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat