Lịch khai giảng

 Trình độ

Thời gian khóa học

Lịch khai giảng

Lớp thường
(3 buổi/tuần - 1g30p/buổi)

Lớp cấp tốc
(3 buổi/tuần -  3 giờ/buổi)

Vỡ lòng

8 tuần - 36 giờ - 48 tiết

 

Khóa học tiếng Trung các trình độ Vỡ lòng, Căn bản, Trung cấp, Cao cấp khai giảng liên tục các tuần trong tháng.

Để biết thêm Lịch khai giảng chi tiết và đăng ký khóa học, vui lòng liên hệ hotline:
1900 2615
028 3622 8849

Căn Bản

Tổng số: 16 tuần - 72 giờ

Cấp độ Căn Bản 1

8 tuần - 36 giờ - 48 tiết

Cấp độ Căn Bản 2

8 tuần - 36 giờ - 48 tiết

Cấp tốc Căn bản

10 tuần - 90 giờ
Tổng số tiết học: 120 tiết

Trung cấp

Tổng số: 32 tuần - 144 giờ

Cấp độ Trung Cấp 1

8 tuần - 36 giờ - 48 tiết 

Cấp độ Trung Cấp 2

8 tuần - 36 giờ - 48 tiết 

Cấp độ Trung Cấp 3

8 tuần - 36 giờ - 48 tiết 

Cấp độ Trung Cấp 4

8 tuần - 36 giờ - 48 tiết 

Tổng số: 20 tuần - 180 giờ

Cấp tốc Trung Cấp 1 - 2

10 tuần - 90 giờ - 120 tiết 

Cấp độ Trung Cấp 3 - 4

10 tuần - 90 giờ - 120 tiết

Cao cấp

Tổng số: 32 tuần - 144 giờ

Cấp độ Trung Cấp 1

8 tuần - 36 giờ - 48 tiết 

Cấp độ Trung Cấp 2

8 tuần - 36 giờ - 48 tiết 

Cấp độ Trung Cấp 3

8 tuần - 36 giờ - 48 tiết 

Cấp độ Trung Cấp 4

8 tuần - 36 giờ - 48 tiết 

Tổng số: 20 tuần - 180 giờ

Cấp tốc Cao Cấp 1 - 2

10 tuần - 90 giờ - 120 tiết 

Cấp độ Cao Cấp 3 - 4

10 tuần - 90 giờ - 120 tiết

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat