Thực hành câu vị ngữ danh từ trong tiếng Trung

Để giúp các bạn học tổng hợp và biết cách vận dụng ngữ pháp câu vị ngữ danh từ trong tiếng Trung, bài học này sẽ đi sâu vào thực hành để nắm vững các cấu trúc ngữ pháp. Hãy cùng bắt đầu bài thực hành tiếng Trung nhé!

Câu vị ngữ danh từ trong tiếng Trung

- Câu vị ngữ danh từ là câu có thành phần vị ngữ do các danh từ, cụm danh từ, số lượng từ, từ chỉ thời gian… đảm nhiệm. 

- Câu vị ngữ danh từ biểu đạt thời gian, giá cả, ngày tháng, số lượng, thời tiết, tuổi tác, quê quán...

- Hình thức khẳng định: Chủ ngữ + vị ngữ

(1) 我今年二十岁。

Wǒ jīnnián èrshí suì.

Năm nay tôi hai mươi tuổi.

- Hình thức phủ định: Thêm “不是” trước danh từ làm vị ngữ.

(2) 今天不是星期六。

Jīntiān bùshì xīngqíliù.

Hôm nay không phải thứ bảy.

Thực hành câu vị ngữ danh từ trong tiếng Trung

Bài tập 1: Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống

参加        打算        号        在        正好        快乐

(1)我.............................毕业后当翻译。

(2)我一定.............................你的生日晚会。

(3)她的生日.............................是星期三。

(4)你的生日是几月几.............................?

(5)晚上七点.............................学校举行欢迎会。

Bài tập 2: Trả lời câu hỏi

(1)你今年多大?

(2)你的生日是几月几号?

(3)你怎么过生日?

(4)生日晚会在哪儿举行?

(5)谁来参加你的生日晚会?

Đáp án:

Bài tập 1: Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống

(1)我打算毕业后当翻译。

(2)我一定参加你的生日晚会。

(3)她的生日正好是星期三。

(4)你的生日是几月几号?

(5)晚上七点在在学校举行欢迎会。

Bài tập 2: Trả lời câu hỏi

(1) 你今年多大?

我今年二十二岁。

(2) 你的生日是几月几号?

我的生日是九几六号。

(3) 你怎么过生日?

我会和家人一起出去。

(4) 生日晚会在哪儿举行?

生日晚会在餐厅举行。

(5) 谁来参加你的生日晚会?

家人和朋友来参加我的生日晚会。

Hi vọng với bài thực hành câu vị ngữ danh từ trong tiếng Trung sẽ giúp các bạn nắm chắc cấu trúc ngữ pháp chi tiết và mối quan hệ của các từ loại trong câu, từ đó có thể hiểu được cấu trúc ngữ pháp và đọc hiểu tốt hơn, đồng thời cũng nâng cao khả năng viết đúng chuẩn ngữ pháp tiếng Trung. Chúc các bạn học tập thật hiệu quả!

Tags: Thực hành câu vị ngữ danh từ trong tiếng Trung, câu vị ngữ danh từ trong tiếng Trung, thực hành tiếng Trung, ngữ pháp tiếng Trung, học tiếng Trung, ngữ pháp câu vị ngữ danh từ trong tiếng Trung, danh từ làm vị ngữ trong tiếng Trung, câu vị ngữ danh từ

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Thực hành câu vị ngữ chủ vị trong tiếng Trung
Thực hành câu vị ngữ chủ vị trong tiếng Trung

Với mục đích giúp các bạn học hiểu rõ hơn về câu vị ngữ danh từ, Phuong Nam Education sẽ giúp các bạn phân tích và thực hành ngữ pháp câu vị ngữ...

Thực hành câu vị ngữ tính từ trong tiếng Trung
Thực hành câu vị ngữ tính từ trong tiếng Trung

Nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về câu vị ngữ tính từ trong tiếng Trung, Phuong Nam Education gửi đến các bạn bài thực hành câu vị ngữ tính từ trong...

Thực hành câu vị ngữ động từ trong tiếng Trung
Thực hành câu vị ngữ động từ trong tiếng Trung

Nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về câu vị ngữ động từ trong tiếng Trung, Phuong Nam Education gửi đến các bạn bài thực hành câu vị ngữ động từ trong...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat