Thực hành câu vị ngữ chủ vị trong tiếng Trung

Để giúp các bạn học tổng hợp và biết cách vận dụng ngữ pháp câu vị ngữ danh từ trong tiếng Trung, bài học này sẽ đi sâu vào thực hành để nắm vững các cấu trúc ngữ pháp. Hãy cùng bắt đầu bài thực hành tiếng Trung nhé!

Câu vị ngữ chủ vị trong tiếng Trung

- Câu vị ngữ chủ vị là câu có cụm từ chủ vị, nó rõ hoặc miêu tả chủ ngữ.

- Nếu câu dùng một cụm chủ vị để miêu tả hoặc nói rõ hơn một đối tượng nào đó (chủ ngữ của câu) thì cũng là một loại câu vị ngữ chủ vị.

- Danh từ trong câu thường là tân ngữ của động từ.

Danh từ 1 + danh từ 2 + động từ

你身体怎么样?

Nǐ shēntǐ zěnme yàng? 

Sức khỏe của bạn thế nào?

我身体很好。

Wǒ shēntǐ hěn hǎo. 

Sức khỏe của tôi rất tốt.

Thực hành câu vị ngữ chủ vị trong tiếng Trung

Bài tập 1: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống

过                    了

(1)你买DVD…………………..没有?

(2)来中国以后,我没有得…………………..病

(3)我去…………………..那儿,我带你去吧。

(4)我没有看…………………..这本书,不知道好不好。

(5)昨天我看…………………..一个文物展览。

次                    遍

(6)这个公园戊一…………………..也没去过。

(7)每课课文我都要读七八…………………..。

(8)请大家再听一…………………..。

(9)香港我已经去过两…………………..了。

(10)这种药一天吃三次,一…………………..吃两片。

Bài tập 2: Sắp xếp thành câu

(1)张东     日语     英语     学习     还是

(2)你的     蓝的     车     是     还是     红的

(3)他     日本     是     韩国     学生     还是

(4)还是     他的     自行车     旧的     新的     是

Đáp án:

Bài tập 1: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống

(1)你买DVD了没有?

(2)来中国以后,我没有得过病

(3)我去过那儿,我带你去吧。

(4)我没有看过这本书,不知道好不好。

(5)昨天我看了一个文物展览。

(6)这个公园戊一次也没去过。

(7)每课课文我都要读七八遍。

(8)请大家再听一遍。

(9)香港我已经去过两次了。

(10)这种药一天吃三次,一次吃两片。

Bài tập 2: Sắp xếp thành câu

(1)张东字习日还是英话?

(2)你的车是蓝的还是红的?

(3)他是日本学生还是韩国学生?

(4)他的自行车是旧的还是新的?

Hi vọng với bài thực hành câu vị ngữ chủ vị trong tiếng Trung và ba bài thực hành câu vị ngữ danh từ, động từ và tính từ sẽ giúp các bạn nắm chắc cấu trúc về bốn loại câu quan trọng khi học ngữ pháp tiếng Trung. Hãy thực hành liên tục để có thể ứng dụng linh hoạt các loại ngữ pháp và nâng cao khả năng tiếng Trung của bản thân. Chúc các bạn học tiếng Trung đạt kết quả thật tốt!

Tags: Thực hành câu vị ngữ chủ vị trong tiếng Trung, câu vị ngữ chủ vị trong tiếng Trung, thực hành tiếng Trung, ngữ pháp tiếng Trung, học tiếng Trung, câu vị ngữ chủ vị tiếng trung, câu vị ngữ chủ vị

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Thực hành câu vị ngữ danh từ trong tiếng Trung
Thực hành câu vị ngữ danh từ trong tiếng Trung

Với mục đích giúp các bạn học hiểu rõ hơn về câu vị ngữ danh từ, Phuong Nam Education sẽ giúp các bạn phân tích và thực hành ngữ pháp câu vị ngữ...

Thực hành câu vị ngữ tính từ trong tiếng Trung
Thực hành câu vị ngữ tính từ trong tiếng Trung

Nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về câu vị ngữ tính từ trong tiếng Trung, Phuong Nam Education gửi đến các bạn bài thực hành câu vị ngữ tính từ trong...

Thực hành câu vị ngữ động từ trong tiếng Trung
Thực hành câu vị ngữ động từ trong tiếng Trung

Nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về câu vị ngữ động từ trong tiếng Trung, Phuong Nam Education gửi đến các bạn bài thực hành câu vị ngữ động từ trong...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat