Thực hành trạng ngữ trong tiếng Trung

Trạng ngữ là một trong những thành phần cơ bản và quan trọng trong tiếng Trung. Hãy cùng Phuong Nam Education khám phá cách dùng, đặc điểm và ý nghĩa của thành phần trạng ngữ trong tiếng Trung qua bài thực hành này nhé.

Trạng ngữ trong tiếng Trung

- Trạng ngữ là thành phần bổ ngữ đứng trước động từ và tính từ. Phó từ và tính từ đều có thể làm trạng ngữ.

- Trạng ngữ thường được dùng để biểu thị thời gian, nơi chốn, phương thức, phạm vi của hành động và mức độ của tính chất, trạng thái.

Thực hành trạng ngữ trong tiếng Trung

Bài tập 1: Xếp từ thành câu

(1)我     生词     晚上     预习     课文     复习

(2)下午     玛丽     我     一起     去     跟     银行

(3)她     常     在     不     图书馆     看     中文杂志

(4)我     不     太     宿舍楼     住     的     安静     那个

(5)我     上网     或者     资料     查     跟     聊天儿     朋友     常

(6)跟     你     图书馆     一起     去     吧     我

Bài tập 2: Trả lời câu hỏi

(1)你常看中国电影吗?

(2)你常去图书馆吗?

(3)你常预习生词吗?

(4)你常上网吗?你上网做什么?

(5)你常跟同学一起聊天儿吗?

(6)你常问老师问题吗?

Đáp án:

Bài tập 1: Xếp từ thành câu

(1)晚上我预习生词复习课文。

(2)下午我跟玛丽一起去银行。

(3)她不常看中文杂志在图书馆。

(4)我的住宿舍楼那个不太安静。

(5)我跟朋友常查资料或者聊天儿上网。

(6)我跟你一起去图书馆。

Bài tập 2: Trả lời câu hỏi

(1)我常看中国电影。

(2)我不经常去图书馆。

(3)我常预习生词。

(4)我也经常上网,找学习资料。

(5)我常跟同学一起聊天儿。

(6)我经常问老师问题,这将有助于我的学习进度更快。

Hy vọng qua bài thực hành trạng ngữ trong tiếng Trung này các bạn sẽ hiểu thêm về kiến thức về ngữ pháp tiếng Trung. Trạng ngữ là một trong điểm ngữ pháp quan trọng, hãy lưu lại bài viết và thực hành mỗi ngày để thành thạo ngữ pháp tiếng Trung hơn nhé! 

Tags: Trạng ngữ trong tiếng Trung, thực hành trạng ngữ trong tiếng Trung, thực hành tiếng Trung, ngữ pháp tiếng Trung, học ngữ pháp tiếng Trung, học tiếng Trung, học ngoại ngữ, các loại trạng ngữ trong tiếng Trung

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Thực hành bổ ngữ kết quả trong tiếng Trung
Thực hành bổ ngữ kết quả trong tiếng Trung

Bổ ngữ kết quả trong tiếng Trung là một trong những điểm ngữ pháp tiếng Trung quan trọng đối với người học. Bài thực hành dưới đây sẽ khái quát lại...

Thực hành câu so sánh trong tiếng Trung
Thực hành câu so sánh trong tiếng Trung

Nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về ngữ pháp câu so sánh, Phuong Nam Education gửi đến các bạn bài thực hành câu so sánh trong tiếng Trung, hãy tham...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat