Thực hành bổ ngữ kết quả trong tiếng Trung

Phuong Nam Education gửi đến các bạn học tiếng Trung nhiều dạng bài tập về bổ ngữ kết quả để các bạn có thể tự ôn luyện ngữ pháp tiếng Trung. Bài tập thực hành tiếng Trung về bổ ngữ kết quả có đáp án với nhiều dạng bài tập đa dạng để các bạn có thể nắm vững kiến thức và nâng cao kỹ năng phân tích, giải bài tập tiếng Trung cũng như nhắc lại kiến thức đã học.

Bổ ngữ kết quả trong tiếng Trung

- Bổ ngữ kết quả biểu đạt kết quả của động tác.

- Động từ và tính từ đều có thể đứng sau động từ làm bổ ngữ kết quả.

- Hình thức khẳng định: Chủ ngữ + động từ + động từ/tính từ + (了)

(1) 今天的作业我做完了。

Jīntiān de zuòyè wǒ zuò wánle.

Tôi đã hoàn thành bài tập hôm nay.

- Hình thức phủ định: Chủ ngữ + 没(有)+ động từ+ bổ ngữ kết quả + (了)

(2) 这课课文我没有看懂。

Zhè kè kèwén wǒ méiyǒu kàn dǒng.

Tôi không hiểu nội dung của bài học này.

- Hình thức nghi vấn: Chủ ngữ + Động từ + 没 + Động từ + Bổ ngữ kết quả?

(3) 你吃完了没有?

Nǐ chī wán le méi yǒu?

Bạn ăn xong chưa?

- Câu hỏi chính phản: Chủ ngữ + động từ + bổ ngữ kết quả + tân ngữ +了没有?

(8) A:这个题我做对了没有?

Zhège tí wǒ zuò duìle méiyǒu?

Câu hỏi này tôi làm đúng không?

B:没做对。

Méi zuò duì.

Vẫn chưa đúng.

Thực hành bổ ngữ kết quả trong tiếng Trung

Bài tập 1: Chọn từ điền vào chỗ trống

看        见        道        好        懂        成        熟

(1)糟糕,这个是“找”字,我写.........................“我”字了。

(2)你说得太快,我没听.........................,请您再说一遍,好吗?

(3)要是不预习,上课的时候,就很难听.........................老师讲的语法。

(4)我作业已经做完了,课文还没有念.........................呢。

(5)我.........................了,田芳在球场看比赛 。

(6)这次我没考.........................,因为考试前我病了。

(7)这几.........................題比较难,我虽然做完了,但是不知道做对没做对。

(8)明天下午她想去.........................电影。

Bài tập 2: Trả lời câu hỏi

(1)第一本书你学了吗?

(2)第二本书你学完了吗?

(3)你们学到第几课了?

(4)今天的作业你做完了没有?课文念熟了吗?

(5)什么时候能做完?

Bài tập 3: Sửa câu sai

(1)明天我吃早饭就去买票。

(2)现在能听老师的话懂了。

(3)昨天在书店我看了我们班的同学玛丽。

Đáp án:

Bài tập 1: Chọn từ điền vào chỗ trống

(1)糟糕,这个是“找”字,我写成“我”字了。

(2)你说得太快,我没听懂,请您再说一遍,好吗?

(3)要是不预习,上课的时候,就很难听懂老师讲的语法。

(4)我作业已经做完了,课文还没有念熟呢。

(5)我看见了田芳在球场看比赛 。

(6)这次我没考好,因为考试前我病了。

(7)这几道題比较难,我虽然做完了,但是不知道做对没做对。

(8)明天下午她想去看见电影。

Bài tập 2: Trả lời câu hỏi

(1)第一本书我学了。

(2)第二本书我学完了。

(3)我们学到第二课了。

(4)今天的作业我还没做完,但是课文我念熟了。

(5)大概半个小时吧。

Bài tập 3: Sửa câu sai

(1)明天我吃了早饭就去买票。

(2)现在能听懂老师的话了。

(3)昨天在书店我看见我们班的同学玛丽。

Với bài thực hành bổ ngữ kết quả trong tiếng Trung này các bạn sẽ hiểu thêm về ngữ pháp tiếng Trung thông qua việc vận dụng các cấu trúc ngữ pháp để thực hành làm bài tập. Bổ ngữ kết quả là điểm ngữ pháp quan trọng trong các loại bổ ngữ, hãy lưu lại bài viết và thực hành mỗi ngày để thành thạo ngữ pháp tiếng Trung. Ngoài bài thực hành bổ ngữ kết quả, Phuong Nam Education cũng đăng tải rất nhiều tài liệu học tập khác giúp học tốt tiếng Trung trên website https://hoctiengtrungquoc.com/. Các bạn tham khảo thêm nhé!

Tags: Bổ ngữ kết quả trong tiếng Trung, thực hành bổ ngữ kết quả trong tiếng Trung, thực hành tiếng Trung, ngữ pháp tiếng Trung, học ngữ pháp tiếng Trung, học tiếng Trung, bổ ngữ chỉ kết quả trong tiếng Trung, các bổ ngữ kết quả trong tiếng Trung, bài tập về bổ ngữ kết quả trong tiếng Trung

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Thực hành trạng ngữ trong tiếng Trung
Thực hành trạng ngữ trong tiếng Trung

Trạng ngữ là một trong những chủ điểm ngữ pháp quan trọng trong tiếng Trung, để hiểu rõ hơn về các loại cũng như cách ứng dụng của trạng ngữ, hãy...

Thực hành câu so sánh trong tiếng Trung
Thực hành câu so sánh trong tiếng Trung

Nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về ngữ pháp câu so sánh, Phuong Nam Education gửi đến các bạn bài thực hành câu so sánh trong tiếng Trung, hãy tham...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat